केंद्रीय विद्यालय भरती मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका pdf KVS TGT PGT PRT recruitment previous year question papers pdf with solution 2022

केंद्रीय विद्यालय भरती  मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका pdf KVS TGT PGT PRT recruitment previous year question papers pdf with solution kendriya vidyalaya bharti 2022-23 


 नमस्कार केंद्रीय विद्यालय मध्ये शिक्षक व इतर पदांसाठी  एकुण 13,404  भरती निघाली असून इच्छुक उमेदवार आपला अर्ज दिनांक 26 डिसेंबर 2022 पूर्वी ऑनलाईन करू शकता 

KVS PGT TGT PRT recruitment previous year question papers


 KVS PRT TGT PGT Syllabus 2022 PDF download अभ्यासक्रम 

General Part Syllabus Click Here 

PGT Teacher Click Here 

TGT Teacher Click Here🎯 KVS PGT TGT PRT recruitment previous year question papers- 1

 https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_PGT_Common_Paper.pdf


KVS TGT PGT PRT  recruitment previous year question papers- 2

https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_PGT_Hindi_Paper.pdf


🎯 पुणे महानगरपालिकेत 284 शिक्षक पदांची भर्ती 2022


KVS TGT PGT PRT  recruitment previous year question papers- 3

https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_PGT_Chemistry_Paper.pdf🎯 KVS TGT PGT PRT  recruitment previous year question papers- 4

https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_PGT_Physics_Question_Paper.pdf


KVS TGT PGT PRT recruitment previous year question papers- 5

https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_PGT_Geography_Question_Paper.pdf🎯 KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 6

https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_PGT_English_Paper.pdf


KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 7

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/PGTCS.pdf


KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 8

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/KVS-PGT-ECONOMICS-2016-17.pdf🎯 KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 9

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/KVS-PGT-CHemistry.pdf


KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 10

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/KVS-PGT-English.pdf


KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 11

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/Full-page-photo-1.pdf🎯 KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 12

https://www.careerphttps://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/Question-Paper-1-2.pdfower.in/wp-content/uploads/2016/12/Question-Paper-1-1.pdf


KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 13

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/10.01.2017.pdf


KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 14

https://www.careerpower.in/ba/2017/kVS_PRT_Question_Paper.pdf🎯 KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 15

https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_TGT_Question_Paper.pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 16

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/KVS-PRT-2015-1.pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 17

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/Question-1.pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 18

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/Question-1.pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 19

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2016/12/question-Paper-2-1.pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 20

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2016/12/question-paper-2-2.pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 21

https://www.careerpower.in/ba/2017/Teaching_Aptitude(Questions).pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 22

https://www.careerpower.in/ba/2017/Teaching_Aptitude(Questions).pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 23

https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_LDC_Previous_Year_Paper_PDF.pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 24

https://www.careerpower.in/wp-content/uploads/2017/01/Question-Paper-1-2.pdf

KVS TGT PGTrecruitment previous year question papers- 25

https://www.careerpower.in/ba/2017/KVS_Vice_Principal_Question_Paper.pdfPrevious Year Papers KVS PDFPrevious Year Papers: KVS

Release Date


KVS 2018 Vice Principal Exam Question Paper

12th Nov 2018


KVS LDC Previous Question Paper PDF

13th Feb 2018


KVS North Eastern Region: PRT

21st Dec 2017


KVS North Eastern Region: TGT

21st Dec 2017


KVS North Eastern Region: PGT(Common)

21st Dec 2017


KVS North Eastern Region: PGT(Hindi)

21st Dec 2017


KVS North Eastern Region: PGT(Chemistry)

21st Dec 2017


KVS North Eastern Region: PGT(Physics)

21st Dec 2017


KVS North Eastern Region: PGT(Geography)

21st Dec 2017


KVS North Eastern Region: PGT(English)

21st Dec 2017


KVS (PGT Computer Science) Previous Year Question Paper

11th Dec 2017


KVS Previous Year Question Paper

13th Nov 2017


KVS Previous Year Question Paper For TGT/PRT Exam

04th Jan 2018


KVS Previous Question Paper PDF

13th Feb 2018


KVS Teaching Aptitude FREE PDF 2017 Part II

15th Dec 2017


KVS Teaching Aptitude FREE PDF 2017

13th Dec 2017


KVS PGT Economics Question Paper

18th Jan 2017


KVS (PRT) 2016-17 Exam

13th Jan 2017


KVS PGT Chemistry Paper

10th Jan 2017


KVS PGT English Paper

10th Jan 2017


KVS (PGT Commerce) Question Paper Of 2016-17 Exam

09th Jan 2017


KVS Previous Year Question Paper For TGT/PRT Exam

05th Jan 2017


KVS Previous Year Question Paper For TGT/PRT Exam

04th Jan 2017


KVS Previous Year Question Paper: Computer Science

02nd Jan 2017


KVS Question Papers 2016: Principal

20th Dec 2016


KVS Question Papers 2016: PRT(Music)

20th Dec 201

Previous Year Papers


KVS PGT 2018 Paper

Click to get Paper with Answers


KVS TGT 2018 Paper

Click to get Paper with Answers


KVS PRT 2018 Paper

Click to get Paper with Answers


TGT 2017 Exam Paper

Click here to get the answers


PRT 2016 Paper

Click here to get the answers


PRT 2012 Exam Paper

Click here to get the answers of the Paper

DOWNLOAD PDF


TGT 2013 Exam Paper

DOWNLOAD PDFPGT (Economics) 2013
Click here to get answers of the PaperDOWNLOAD PDF


PGT Biology 2014

Click here to get Answers


PGT Maths

Click here to get the answers of the Paper

DOWNLOAD PDF


PGT Physics

Click here to get answers of the Paper

DOWNLOAD PDF


TGT Math

Click here to get answers of the Paper

DOWNLOAD PDF


TGT Science
Click here to get answers of the Paper

DOWNLOAD PDF


TGT Social Studies

Click here to get answers of the Paper

DOWNLOAD PDF


PGT 2017 Computer Science

Click here to get the answers of the Paper

DOWNLOAD PDF


Important Pedagogy Questions

Click here to PRACTICE
Important Computer Knowledge Questions

Click here to PRACTICE


Important Reasoning Questions

Click here to PRACTICE


Important General English Questions

Click here to PRACTICE


Important Current Affairs Questions

Click here to PRACTICE


Important General Knowledge Questions

Click here to PRACTICE


PGT TGT (Maths) 2013

DOWNLOAD PDF


PRT PGT TGT (History) 2013

DOWNLOAD PDF


PRT TGT (Sanskrit) 2013

DOWNLOAD PDF


PRT TGT (Social Studies) 2013

DOWNLOAD PDF


PGT TGT (English) 2011

DOWNLOAD PDF


PRT TGT PGT (Current Affairs)

DOWNLOAD PDF


PRT TGT PGT (Reasoning)

DOWNLOAD PDF


KVS PRT Previous Papers

YearPrevious Paper (English)Previous Paper (Hindi)
2018DownloadDownload
2017DownloadDownload
2015DownloadDownload
2013DownloadDownload
2010DownloadDownload

KVS TGT Previous Papers

KVS PGT Previous Papers

KVS PGT Previous Year Question Paper

ExamExam DateQuestion Paper
Post Graduate Teacher (PGT)23.12.2018Paper PDF
PGT EconomicsPaper PDF
PGT MathsPaper PDF
PGT2016Paper PDF


KVS Vice Principal Previous Year Question Paper

ExamExam DateQuestion Paper
Vice Principal3.11.2018Paper PDF


KVS Principal Previous Year Question Paper

ExamExam DateQuestion Paper
Principal3.11.2018Paper PDF


NVS Non-Teaching Posts Previous Year Question Papers

ExamExam DateQuestion Paper
NVS Non-Teaching Posts (English)2022Paper PDF
NVS Non-Teaching Posts (Hindi)2022Paper PDF
NVS LDC2019Paper PDF
ExamExam DateQuestion Paper
Trained Graduate Teacher (TGT)2018Paper PDF
Trained Graduate Teacher (TGT)2017Paper PDF
Trained Graduate Teacher (TGT)2016Paper PDF
ExamExam DateQuestion Paper
Trained Graduate Teacher (TGT)2018Paper PDF
Trained Graduate Teacher (TGT)2017Paper PDF
Trained Graduate Teacher (TGT)2016Paper PDF
Primary Teacher (PRT)2018Paper PDF
Primary Teacher (PRT)2017Paper PDF
Primary Teacher (PRT)2015Paper PDF
Primary Teacher (PRT)2013Paper PDF
Primary Teacher (PRT)2012Paper PDF
Primary Teacher (PRT)2010Paper PDF

Top Post Ad

Below Post Ad